Upravit stránku

Artlantis R

Atlantis R je vizualizační nástroj, ideální pro rychlé a jednoduché vytváření statických obrázků vysoké kvality i animací a virtuální reality. Dokáže nasimulovat reálnou scénu exteriéru i interiéru a to v rozsahu od rodinného domu po rozsáhlou urbanistickou studii.

Základní možnosti programu:

Materiály, objekty …

 

Náhled v reálném čase

Interaktivní náhledové okno, které se v reálném čase aktualizuje, referenční soubor umožní aktualizovat a měnit model bez ztráty informací o nastavení celé scény (materiály,
objekty, světla …)

Ing.Ondřej Bořil, OB-INSIDE

Katalogy

Materiálové shadery, objekty a obrázky jsou řazeny do katalogů, metodou drag&drop je lze z katalogu přenést přímo do scény; v dialogovém okně Nastavení Shaderu lze doladit vzhled
materiálu.

Mapování textur

Jakýkoliv obrázek lze použít jako materiál - přetažením myší z katalogu na povrch ve scéně a nastavení horizontálního a vertikálního opakování.

Objekty

Objekt je do scény vložen myší, jeho umístění se podle jeho vlastností provede automaticky; objekty ze scény lze ukládat do katalogů (včetně zdrojů světel); mezi objekty jsou i některé 3D rostliny, jejich vzhled se přizpůsobuje ročnímu období, lze vkládat také
animované postavy lidí.

Billboardy

Speciální 2D obrázky (lidé, dopravní značky apod.), které jsou umísťovány do scény.

Rozšiřující CD-ROMy

Doplňkové knihovny s tematicky rozdělenými katalogy materiálů, doplňkové knihovny s tematicky rozdělenými katalogy objektů.

Slunce a prostředí

Slunce, měsíc a hvězdy jsou viditelné objekty osvětlující scénu, parametricky nastavitelné mraky základních typů, scéna se dynamicky přizpůsobí – např. západu slunce.

Světla

Jednoduché umístění světel pomocí 2D náhledů, možnost kopírování světel, výpočet radiosity nasvícení od slunce, oblohy, umělých světel.

Charakter a velikost simulované scény

Lze nasimulovat reálnou scénu interiéru i exteriéru v rozsahu rodinného domu i velké urbanistické studie.
Pohledy, Prezentace …

Perspektivy

Možnost uložit sadu pohledů, možnost analýzy různých způsobů nasvícení scény, sezónních vlivů apod.

Kolmé pohledy

Kolmé pohledy lze nastavit v šesti směrech (kolmo na stíny krychle opsané scéně)
Zákres do fotografie – Jednoduše použitelné nástroje pro rychlé a přesné začlenění scény do fotografie.

Pohlednice

Nová technologie umožňující vytvářet alba projektů z jednoduchých JPEG obrázků, které v sobě nesou kompletní informace o použitých Shaderech

Integrovaný post procesor

Sada nástrojů pro úpravu finální vizualizace – změna kontrastu, sytosti barev, aplikace filtrů apod.