Upravit stránku

3D zbytkové - Část 4 - Zbytkové obrábění z předchozího projektu

HSMWorks umožňuje určit zbytkový materiál na základě předchozího projektu. Toto může být užitečné například v případě, že uživatel pro každé obrábění z odlišné orientace vytváří nový projekt.

Pro použití zbytkového obrábění z předchozího projektu je princip práce následující:

  • Vytvořte dva projekty, například Projekt1 a Projekt2, s rozdílnými orientacemi / souřadnými systémy.
  • V Projektu1 vytvořte operace odstraňující materiál, který by bylo možné odebrat i v Projektu2.
  • V nastavení Projektu2 zapněte “Continue Machining from Previous Job / Pokračovat v obrábění z předchozího projektu”.
  • V Projektu2 vytvořte operaci se zapnutým “Rest Machining / Zbytkové obrábění” a nastavte ho na “From Previous Operation(s) / Z předchozích operací”.
Hrubování v Projektu1
Hrubování v Projektu2 s ohledem na materiál odebraný v Projektu1