Upravit stránku

3D zbytkové - Část 3 - Zbytkové obrábění z STL modelu

HSMWorks umožňuje provádět zbytkové (rozdílové) obrábění na základě STL modelu a obráběného dílu. STL model může být obdržen od zákazníka nebo může být exportem HSMWorks verifikace.
 
Pozice 1
 
1) Tvorba potřebného obrábění z pozice 1

Dráhy nástrojů hrubování a dokončování z první pozice

2) Spuštění verifikace a případná kontrola neodebraného materiálu
 Verifikace obrábění z první pozice včetně automatického vyznačení zbytkového materiálu
3) Uložení STL modelu při dokončení obrábění z první pozice
Uložení rozpracovaného polotovaru do STL formátu

Pozice 2
 
1) Tvorba potřebného obrábění z pozice 2 (z boku), kde zbytkové obrábění bude z dříve uloženého STL modelu

Výběr STL modelu pro zbytkové obrábění a určení orientace nástroje (z boku)
Dráha nástroje pouze v místech neodebraného materiálu
2) Spuštění verifikace a načtení výchozího STL polotovaru pro správnou simulaci / verifikaci obrábění
Výběr rozpracovaného polotovaru ve verifikaci
Průhledný rozpracovaný polotovar a skutečný model
Odebrán zbytkový materiál z jedné strany