Upravit stránku

3-osé frézování

Moduly 3-osého frézování jsou založeny na následujících základech:

 • Obrábění rozpoznaných útvarů – Snižuje čas programování až o 90% v porovnání s dalšími tradičními 3-osými CAM systémy.
 • Obrábění založené na znalostech – Umožňuje uživateli zaznamenat a opět využít osvědčené postupy pro různé typy operací
 • Plná asociativita drah nástrojů na objemových modelech – Automaticky aktualizuje dráhy nástrojů a CAM data
 • CAMWorks VoluMill™ - vysokorychlostní dráhy nástroje pro hrubovací operace

 

Seznam některých z obráběcích funkcí:

 • Strategie adaptivního hrubování poskytuje možnost využít plnou hloubku břitu nástroje a bezpečně využívat optimálních rychlostí stroje. To může snížit čas obrábění až o 40% oproti běžným hrubovacím strategiím, a navíc s menším opotřebením nástroje.
 • Operace 3-osého dokončování obsahují strategie rovnoběžného řezu, konstantního překrytí, promítání křivek a další.
 • Kombinace kroku v ose Z a konstantního překrytí může být použita obrábění strmých a mělkých oblastí v jedné dráze nástroje.
 • Všechny 3-osé frézovací operace podporují zbytkové dokončování. Zbytkové obrábění se používá pro zamezení „obrábění ve vzduchu“ omezením dráhy nástroje do oblastí, které nebyly obrobeny předchozími operacemi.
 • Cyklus pro promítání křivky odstraňuje materiál promítnutím 2.5-osé dráhy na 3-osém tvaru. CAMWorks může buď vypočítat jeden nebo více průchodů promítané dráhy
2,5-osé frézování
 • Poskytuje možnost vytvářet dráhy nástrojů v samostatných výpočtových procesech. Více drah nástrojů je vypočítáváno současně, což znamená, že uživatel může pokračovat s prací na dalších oblastech dílu nebo na dalších CAD modelech, aniž by byl omezen.
 • Všechny 3-osé frézovací operace podporují zbytkové dokončování. Zbytkové obrábění se používá pro zamezení „obrábění ve vzduchu“ omezením dráhy nástroje do oblastí, které nebyly obrobeny předchozími operacemi.
 • Cyklus pro promítání křivky odstraňuje materiál promítnutím 2.5-osé dráhy na 3-osém tvaru. CAMWorks může buď vypočítat jeden nebo více průchodů promítané dráhy.
 • Poskytuje možnost vytvářet dráhy nástrojů v samostatných výpočtových procesech. Více drah nástrojů je vypočítáváno současně, což znamená, že uživatel může pokračovat s prací na dalších oblastech dílu nebo na dalších CAD modelech, aniž by byl omezen.