Upravit stránku

2,5 - osé frézování

Obrábění založené na rozpoznaných útvarech

Naše patentované rozpoznávání útvarů dokáže rozpoznat více než 20 typů útvarů včetně nepravidelných kapes, což výrazně zkracuje čas práce s CAM systémem. Obráběcí algoritmy využívají nejnovější technologie tvorby drah nástrojů a ochrany modelu proti podřezání k dosažení rychlého a bezchybného výsledku. Rozpoznání útvarů je nezbytné, nicméně není to vše, co je potřeba k tvorbě efektivních CNC programů. CAMWorks nabízí možnost asociovat nejlepší obráběcí strategie s jednotlivými útvary s využitím vlastní technologické databáze TechDB™ a dále tyto strategie v případě potřeby opakovat, což je hlavním klíčem ke snížení času programování (až o 90 procent) v porovnání s dalšími tradičními CAM systémy.

2,5-osé frézování

NEJLEPŠÍ 2,5-OSÉ FRÉZOVÁNÍ VE SVÉ TŘÍDĚ

Integrované CAD/CAM rozhraní poskytuje plnou podporu drah nástrojů na objemovém modelu, kdy v případě změn na modelu systém přizpůsobí dráhy nástroje. Produktivní technologie CAMWorks VoluMill™ následně vytvoří dráhy nástrojů vysokorychlostního hrubování, které dokáže posunout naše uživatele nejen k rychlejšímu programování, ale také k rychlejšímu obrábění! Standardní 2.5-osý modul obsahuje rovněž možnosti 4 a 5-osého indexování, dále obrábění v sestavách*, což poskytuje uživatelům nejlepší řešení CNC programování ve své třídě.

4/5 osé indexování

CAMWorks poskytuje podporu pro obrábění 3+2, které umožňuje obrábět více oblastí na modelu, což je způsobeno automatickým zavedením indexovaných pohybů. Je podporováno více konfigurací strojů mezi které patří rotační stoly, rotační a sklopné stoly, 5-osé rotační a sklopné hlavy a horizontální frézovací centra s rotačními stoly. Nastavení čtvrté nebo páté osy je v systému velmi jednoduché. Jak 2 a 3-osé cykly obrábění mohou být použity pro obrábění dílů z různých pozic nebo více dílů najednou. Mohou být definovány neobvyklé tvary polotovaru pro snížení „přejezdů ve vzduchu“. Významné časové úspory jsou dosaženy optimalizací obráběcích operací dle čísel nástrojů a jednotlivých pozic indexování. Simulace CAMWorks zobrazuje všechny pohyby indexování pro přesnou simulaci obrábění a kontrolu kolizí.